วิลล่า/บ้านเดี่ยวสำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 23
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-05-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 240 ตารางเมตร
 • 240 ตารางเมตร
เช่า ฿ 25,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 31-05-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 240 ตารางเมตร
 • 208 ตารางเมตร
เช่า ฿ 20,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 23-05-2567
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 320 ตารางเมตร
เช่า ฿ 20,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 26-05-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 130 ตารางเมตร
 • 320 ตารางเมตร
เช่า ฿ 25,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-05-2567
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 332 ตารางเมตร
เช่า ฿ 45,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 26-06-2566
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 160 ตารางเมตร
 • 200 ตารางเมตร
เช่า ฿ 30,000
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 300 ตารางเมตร
 • 456 ตารางเมตร
เช่า ฿ 50,000
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 145 ตารางเมตร
 • 272 ตารางเมตร
ขาย ฿ 4,590,000
เช่า ฿ 50,000
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 210 ตารางเมตร
 • 280 ตารางเมตร
เช่า ฿ 35,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 23-04-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 169 ตารางเมตร
 • 216 ตารางเมตร
เช่า ฿ 26,000
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 160 ตารางเมตร
 • 440 ตารางเมตร
เช่า ฿ 38,000
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
บางละมุง
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 203 ตารางเมตร
 • 260 ตารางเมตร
เช่า ฿ 28,000