อาคารพาณิชย์สำหรับขาย

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 19
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-01-2569
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
สยามคันทรีคลับ
 • 3 ห้องน้ำ
 • 22 ตารางเมตร
ขาย ¥858,610.44
เช่า ¥2,862.03
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
สยามคันทรีคลับ
 • 7
 • 6 ห้องน้ำ
 • 593 ตารางเมตร
 • 1,468 ตารางเมตร
ขาย ¥3,243,639.43
เช่า ¥38,160.46
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พระตำหนัก
 • 12 Bathrooms
 • 172 ตารางเมตร
 • 172 ตารางเมตร
ขาย ¥3,796,966.15
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พระตำหนัก
 • 5 ห้องน้ำ
 • 320 ตารางเมตร
 • 320 ตารางเมตร
ขาย ¥1,698,140.64
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 2 ห้องน้ำ
 • 208 ตารางเมตร
 • 100 ตารางเมตร
ขาย ¥1,431,017.39
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยากลาง
 • 3 ห้องน้ำ
 • 330 ตารางเมตร
 • 152 ตารางเมตร
ขาย ¥2,535,762.82