อาคารพาณิชย์สำหรับขาย

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 9
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
ห้วยใหญ่
  • 5 ห้องน้ำ
  • 250 ตารางเมตร
  • 800 ตารางเมตร
ขาย €341435.26
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
  • 2 ห้องน้ำ
  • 208 ตารางเมตร
  • 100 ตารางเมตร
ขาย €196981.88
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยา
  • 3 ห้องน้ำ
  • 22 ตารางเมตร
ขาย €128694.83