อาคารพาณิชย์สำหรับขาย

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 19
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
สยามคันทรีคลับ
 • 7
 • 6 ห้องน้ำ
 • 593 ตารางเมตร
 • 1,468 ตารางเมตร
ขาย £378,340.52
เช่า £4,451.06
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
สยามคันทรีคลับ
 • 3 ห้องน้ำ
 • 22 ตารางเมตร
ขาย £100,148.96
เช่า £333.83
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พระตำหนัก
 • 12 Bathrooms
 • 172 ตารางเมตร
 • 172 ตารางเมตร
ขาย £442,880.97
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พระตำหนัก
 • 5 ห้องน้ำ
 • 320 ตารางเมตร
 • 320 ตารางเมตร
ขาย £198,072.39
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 2 ห้องน้ำ
 • 208 ตารางเมตร
 • 100 ตารางเมตร
ขาย £166,914.94
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยากลาง
 • 3 ห้องน้ำ
 • 330 ตารางเมตร
 • 152 ตารางเมตร
ขาย £295,773.27