ทาวน์เฮ้าส์สำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 8
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 10-11-2567
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 128 ตารางเมตร
 • 80 ตารางเมตร
เช่า ฿ 25,000
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 360 ตารางเมตร
 • 120 ตารางเมตร
เช่า ฿ 60,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 22-10-2567
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 131 ตารางเมตร
 • 140 ตารางเมตร
ขาย ฿ 3,700,000
เช่า ฿ 20,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 11-10-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 140 ตารางเมตร
 • 91.2 ตารางเมตร
เช่า ฿ 20,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 18-08-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 160 ตารางเมตร
เช่า ฿ 50,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 11-08-2567
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 72 ตารางเมตร
เช่า ฿ 25,000