ทาวน์เฮ้าส์สำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 13
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พระตำหนัก
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 350 ตารางเมตร
 • 250 ตารางเมตร
ขาย $296,737.67
เช่า $1,038.58
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-01-2568
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 108 ตารางเมตร
 • 120 ตารางเมตร
เช่า $563.80
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-02-2568
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 95 ตารางเมตร
 • 36 ตารางเมตร
เช่า $445.11
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-06-2567
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 72 ตารางเมตร
ขาย $154,303.59
เช่า $801.19
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-10-2567
 • 2 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 120 ตารางเมตร
 • 100 ตารางเมตร
เช่า $593.48
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 10-11-2567
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 128 ตารางเมตร
 • 80 ตารางเมตร
เช่า $741.84