พูลวิลล่าสำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 65
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 240 ตารางเมตร
เช่า ฿ 90,000
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 124 ตารางเมตร
 • 124 ตารางเมตร
ขาย ฿ 8,990,000
เช่า ฿ 38,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-06-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 400 ตารางเมตร
ขาย ฿ 5,990,000
เช่า ฿ 43,000
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 126 ตารางเมตร
 • 200 ตารางเมตร
ขาย ฿ 5,500,000
เช่า ฿ 30,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 18-05-2567
บ้านเดี่ยว
เจ้าของ
ห้วยใหญ่
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 400 ตารางเมตร
 • 596 ตารางเมตร
เช่า ฿ 59,000
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
บางเสร่
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 300 ตารางเมตร
 • 1,680 ตารางเมตร
ขาย ฿ 16,900,000
เช่า ฿ 70,000
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 404 ตารางเมตร
เช่า ฿ 55,000
 • 7 ห้องนอน
 • 7 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 428 ตารางเมตร
เช่า ฿ 75,000
 • 6 ห้องนอน
 • 7 ห้องน้ำ
 • 490 ตารางเมตร
 • 800 ตารางเมตร
เช่า ฿ 100,000
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 536 ตารางเมตร
เช่า ฿ 45,000
 • 6 ห้องนอน
 • 7 ห้องน้ำ
 • 500 ตารางเมตร
 • 800 ตารางเมตร
เช่า ฿ 130,000
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 360 ตารางเมตร
เช่า ฿ 50,000