พูลวิลล่าสำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 167
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 296 ตารางเมตร
เช่า €1313.21
 • 5 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • 360 ตารางเมตร
 • 360 ตารางเมตร
เช่า €4202.28
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 21-08-2567
 • 5 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 450 ตารางเมตร
 • 684 ตารางเมตร
เช่า €1628.38
 • 2 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 552 ตารางเมตร
ขาย €275774.63
เช่า €1365.74
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 400 ตารางเมตร
 • 560 ตารางเมตร
ขาย €288906.76
เช่า €1575.86
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 01-06-2568
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 522 ตารางเมตร
ขาย €196981.88
เช่า €1050.57
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 06-06-2568
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 540 ตารางเมตร
เช่า €1313.21
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 29-04-2568
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 278 ตารางเมตร
 • 400 ตารางเมตร
ขาย €170717.63
เช่า €1050.57
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 450 ตารางเมตร
 • 736 ตารางเมตร
ขาย €388710.91
เช่า €1969.82
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 19-04-2568
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 380 ตารางเมตร
เช่า €1575.86
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-05-2568
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 540 ตารางเมตร
เช่า €1313.21
บ้านเดี่ยว
เจ้าของ
ห้วยใหญ่
 • 6 ห้องนอน
 • 9 Bathrooms
 • 1,400 ตารางเมตร
 • 3,200 ตารางเมตร
เช่า €4333.60