พูลวิลล่าสำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 154
 • 5 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 440 ตารางเมตร
 • 1,052 ตารางเมตร
เช่า £3,338.30
 • 4 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 256 ตารางเมตร
 • 376 ตารางเมตร
เช่า £1,335.32
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 26-02-2568
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 150 ตารางเมตร
 • 304 ตารางเมตร
เช่า £1,224.04
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 150 ตารางเมตร
 • 312 ตารางเมตร
เช่า £778.94
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
หนองปลาไหล
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 688 ตารางเมตร
ขาย £244,808.57
เช่า £1,224.04
บ้านเดี่ยว
เจ้าของ
Phoenix Golf
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 270 ตารางเมตร
 • 480 ตารางเมตร
เช่า £1,557.87
 • 5 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 268 ตารางเมตร
 • 600 ตารางเมตร
เช่า £2,002.98
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 424 ตารางเมตร
เช่า £2,893.19
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
นาจอมเทียน
 • 6 ห้องนอน
 • 7 ห้องน้ำ
 • 400 ตารางเมตร
 • 1,932 ตารางเมตร
ขาย £1,224,042.87
เช่า £2,670.64
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 31-12-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 1,259 ตารางเมตร
ขาย £656,532.09
เช่า £2,670.64
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-12-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 882 ตารางเมตร
ขาย £645,404.42
เช่า £2,670.64
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 300 ตารางเมตร
 • 200 ตารางเมตร
เช่า £934.72