ผลการค้นหา

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 1442
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 482 ตารางเมตร
ขาย $281,900.78
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
บางละมุง
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 80 ตารางเมตร
 • 96 ตารางเมตร
ขาย $53,116.04
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 80 ตารางเมตร
 •   ชั้น 22
ขาย $370,922.08
เช่า $1,246.30
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 644 ตารางเมตร
ขาย $183,977.35
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 100 ตารางเมตร
 • 172 ตารางเมตร
ขาย $88,724.56
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 186 ตารางเมตร
 • 72 ตารางเมตร
ขาย $56,083.42
 • 2 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 198 ตารางเมตร
 • 412 ตารางเมตร
ขาย $222,553.25
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พระตำหนัก
 • 5 ห้องน้ำ
 • 320 ตารางเมตร
 • 320 ตารางเมตร
ขาย $264,096.52
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พระตำหนัก
 • 12 Bathrooms
 • 172 ตารางเมตร
 • 172 ตารางเมตร
ขาย $590,507.96
บ้านเดี่ยว
เจ้าของ
จอมเทียน
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 400 ตารางเมตร
 • 340 ตารางเมตร
เช่า $1,928.79
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 350 ตารางเมตร
 • 460 ตารางเมตร
ขาย $738,876.79
 • 2 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 120 ตารางเมตร
 •   ชั้น 5
เช่า $1,157.28