อสังหาริมทรัพย์

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 1025
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 316 ตารางเมตร
ขาย €287593.55
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 178 ตารางเมตร
 • 200 ตารางเมตร
ขาย €445179.05
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 304 ตารางเมตร
ขาย €175970.48
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 6 ห้องนอน
 • 8 ห้องน้ำ
 • 600 ตารางเมตร
 • 1,280 ตารางเมตร
ขาย €656606.27
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 408 ตารางเมตร
ขาย €249510.38
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 72 ตารางเมตร
ขาย €73539.90
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 64 ตารางเมตร
ขาย €52528.50
 • สตูดิโอ
 • 1 ห้องน้ำ
 • 26 ตารางเมตร
ขาย €32830.31
เช่า €236.38