อสังหาฯ ราคาพิเศษ

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 37
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 144 ตารางเมตร
 • 160 ตารางเมตร
ขาย £88,798.75
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 280 ตารางเมตร
 • 447.2 ตารางเมตร
ขาย £88,798.75
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 408 ตารางเมตร
ขาย £204,748.99
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 62 ตารางเมตร
 •   ชั้น 4
ขาย £89,021.30
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 01-04-2567
 • สตูดิโอ
 • 1 ห้องน้ำ
 • 46 ตารางเมตร
 •   ชั้น 12
เช่า £278.19
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-04-2567
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 100 ตารางเมตร
 • 176 ตารางเมตร
ขาย £77,893.64
เช่า £445.11