อสังหาฯ ราคาพิเศษ

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 74
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 190 ตารางเมตร
 • 301.6 ตารางเมตร
ขาย $176,558.91
 • สตูดิโอ
 • 1 ห้องน้ำ
 • 46 ตารางเมตร
 •   ชั้น 12
เช่า $430.27
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 600 ตารางเมตร
ขาย $261,129.15
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 5 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • 750 ตารางเมตร
 • 3,200 ตารางเมตร
ขาย $994,071.18
เช่า $5,044.54
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
โป่ง
 • 3 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 370 ตารางเมตร
 • 1,188 ตารางเมตร
ขาย $578,638.45
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 73 ตารางเมตร
 •   ชั้น 4
ขาย $112,463.58