พูลวิลล่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 565
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 476 ตารางเมตร
ขาย ¥2,060,665.05
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
จอมเทียน
 • 5 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • 280 ตารางเมตร
 • 480 ตารางเมตร
ขาย ¥5,704,989.35
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-08-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 155 ตารางเมตร
 • 388 ตารางเมตร
เช่า ¥6,678.08
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยา
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 312 ตารางเมตร
ขาย ¥2,461,349.92
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 424.89 ตารางเมตร
 • 325.32 ตารางเมตร
ขาย ¥3,241,731.40
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 140 ตารางเมตร
ขาย ¥1,698,140.64
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
หนองปลาไหล
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 160 ตารางเมตร
 • 284 ตารางเมตร
ขาย ¥1,125,733.68
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 120 ตารางเมตร
 • 264 ตารางเมตร
ขาย ¥801,369.74
 • 8 ห้องนอน
 • 10 Bathrooms
 • 1,350 ตารางเมตร
 • 1,710 ตารางเมตร
ขาย ¥15,073,383.22

พูลวิลล่า

A pool villa is a type of luxury vacation home that features its own private swimming pool. Pool villas are typically located in resort areas or vacation destinations and are designed to provide a relaxing and private getaway for travelers. They are often spacious and may include other luxurious amenities such as outdoor living areas, private gardens, and fully equipped kitchens. Some pool villas are part of a larger resort or development and may offer access to additional amenities such as fitness centers, spas, and restaurants. Others may be stand-alone properties that offer complete privacy and independence. Pool villas are a popular choice for travelers looking for a luxurious and relaxing vacation experience.