รายการใหม่

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 407
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 190 ตารางเมตร
 • 301.6 ตารางเมตร
ขาย $176,558.91
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 380 ตารางเมตร
 • 456 ตารางเมตร
ขาย $501,486.66
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 110 ตารางเมตร
 • 356 ตารางเมตร
ขาย $163,205.72
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 75 ตารางเมตร
 •   ชั้น 12
ขาย $293,770.29
 • สตูดิโอ
 • 1 ห้องน้ำ
 • 27 ตารางเมตร
 •   ชั้น 20
ขาย $88,724.56
 • 6 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • 382 ตารางเมตร
 • 500 ตารางเมตร
ขาย $501,486.66
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 35 ตารางเมตร
 •   ชั้น 22
ขาย $145,401.46
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 320 ตารางเมตร
เช่า $593.48
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 150 ตารางเมตร
 • 508 ตารางเมตร
ขาย $264,096.52
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 155 ตารางเมตร
 • 324 ตารางเมตร
ขาย $207,419.63
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 31.5 ตารางเมตร
 •   ชั้น 7
ขาย $57,863.84
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 600 ตารางเมตร
ขาย $261,129.15