รายการใหม่

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 198
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 176 ตารางเมตร
 • 380 ตารางเมตร
ขาย £144,659.61
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
หนองปลาไหล
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 636 ตารางเมตร
ขาย £242,583.04
เช่า £1,112.77
 • 4 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 165 ตารางเมตร
 • 360 ตารางเมตร
ขาย £309,349.02
เช่า £1,557.87
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 210 ตารางเมตร
 • 372 ตารางเมตร
ขาย £162,241.32
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 66 ตารางเมตร
 •   ชั้น 22
ขาย £182,493.66
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 190 ตารางเมตร
 • 548 ตารางเมตร
ขาย £333,829.87
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 139 ตารางเมตร
 •   ชั้น 7
ขาย £175,817.07
เช่า £1,090.51
 • 2 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 240 ตารางเมตร
 • 308.8 ตารางเมตร
ขาย £55,415.76
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 320 ตารางเมตร
ขาย £154,674.51
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 40.84 ตารางเมตร
 •   ชั้น 8
ขาย £128,902.84
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 29.77 ตารางเมตร
 •   ชั้น 9
ขาย £73,220.02
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 230 ตารางเมตร
 • 270 ตารางเมตร
ขาย £400,595.85