บ้านหรู

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 97
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 375.75 ตารางเมตร
 • 317.95 ตารางเมตร
ขาย £337,168.17
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 400 ตารางเมตร
 • 380 ตารางเมตร
ขาย £338,659.28
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 540 ตารางเมตร
 • 513.68 ตารางเมตร
ขาย £457,280.16
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 550 ตารางเมตร
 • 1,200 ตารางเมตร
ขาย £821,221.49
 • 10 ห้องนอน
 • 11 Bathrooms
 • 350 ตารางเมตร
 • 852 ตารางเมตร
ขาย £3,738,894.59
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 9 ห้องนอน
 • 8 ห้องน้ำ
 • 1,000 ตารางเมตร
 • 4,800 ตารางเมตร
ขาย £1,001,489.62
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 190 ตารางเมตร
 • 200 ตารางเมตร
ขาย £388,355.42
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 500 ตารางเมตร
 • 1,200 ตารางเมตร
ขาย £534,127.80
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 296.18 ตารางเมตร
 • 328.2 ตารางเมตร
ขาย £255,713.68
 • 6 ห้องนอน
 • 7 ห้องน้ำ
 • 1,081 ตารางเมตร
 • 2,014 ตารางเมตร
ขาย £1,335,319.50
 • 6 ห้องนอน
 • 11 Bathrooms
 • 1,039 ตารางเมตร
 • 1,060 ตารางเมตร
ขาย £3,338,298.74
 • 6 ห้องนอน
 • 7 ห้องน้ำ
 • 1,169 ตารางเมตร
 • 2,358 ตารางเมตร
ขาย £1,446,596.12

 

Explore Best Pattaya Property's selection of the best luxury properties that Pattaya offers.

 

For discerning individuals seeking a luxurious retreat, Pattaya, Thailand, presents a diverse range of exquisite properties that cater to the most refined tastes. Situated along the unspoiled coastline, Pattaya's prime real estate boasts breathtaking views, first-class amenities, and exceptional architectural designs harmonising with the natural landscape. In this region of Thailand, both buyers and renters have numerous options to consider as we showcase our finest properties for you.

In our selection of luxurious properties, you'll discover homes with breathtaking sea views, many perched right along the sun-kissed shores. So picture yourself awakening each morning to an idyllic setting with the sea as your backdrop and the year-round sun as your partner, making your dream become a reality.

We have hidden havens nestled in secure communities for those who cherish a sense of seclusion and tranquillity, offering a retreat from the outside world where the life's hustle and bustle fades as you enjoy your dream home.

Our luxurious properties are lovingly designed to represent the finest in modern living, marrying elegant aesthetics with state-of-the-art amenities. These homes offer sophistication, boasting spacious living quarters, gourmet kitchens, and private pools.

In conclusion, Pattaya's luxury property landscape unveils an array of possibilities for those seeking to purchase or rent a new home. With its unblemished beaches, spirited nightlife, and first-class amenities, Pattaya remains the quintessential destination for those yearning to savour the high life in a tropical utopia.

We take pride in our warm, personalised service, and our dedicated team is eager to help you uncover the perfect property that matches your needs. Be it a family home or a holiday escape, we have many options to cater to your every requirement.

So come, explore our outstanding portfolio of luxurious properties, and embark on the journey to the life you've always imagined. To arrange a viewing or learn more about the lifestyle that awaits you, just Contact us today