บ้านหรู

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 140
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-10-2567
 • 6 ห้องนอน
 • 7 ห้องน้ำ
 • 350 ตารางเมตร
 • 480 ตารางเมตร
ขาย $560,834.19
เช่า $5,341.28
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 21-05-2568
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 400 ตารางเมตร
 • 1,100 ตารางเมตร
ขาย $741,844.17
เช่า $3,560.85
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 5 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • 750 ตารางเมตร
 • 3,200 ตารางเมตร
ขาย $994,071.18
เช่า $5,044.54
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 400 ตารางเมตร
 • 524 ตารางเมตร
ขาย $531,160.42
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 403.81 ตารางเมตร
 • 499.36 ตารางเมตร
ขาย $444,809.76
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
โป่ง
 • 3 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 370 ตารางเมตร
 • 1,188 ตารางเมตร
ขาย $578,638.45
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 529 ตารางเมตร
 • 1,276 ตารางเมตร
ขาย $1,632,057.16
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
อ่างเก็บน้ำมาบประชัน
 • 4 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • 650 ตารางเมตร
 • 1,284 ตารางเมตร
ขาย $1,454,014.56
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
ห้วยใหญ่
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 330 ตารางเมตร
ขาย $281,900.78
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
ห้วยใหญ่
 • 7 ห้องนอน
 • 7 ห้องน้ำ
 • 663 ตารางเมตร
 • 1,644 ตารางเมตร
ขาย $768,550.56
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 466 ตารางเมตร
 • 460 ตารางเมตร
ขาย $649,855.49
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 296.18 ตารางเมตร
 • 328.2 ตารางเมตร
ขาย $340,951.58

 

Explore Best Pattaya Property's selection of the best luxury properties that Pattaya offers.

 

For discerning individuals seeking a luxurious retreat, Pattaya, Thailand, presents a diverse range of exquisite properties that cater to the most refined tastes. Situated along the unspoiled coastline, Pattaya's prime real estate boasts breathtaking views, first-class amenities, and exceptional architectural designs harmonising with the natural landscape. In this region of Thailand, both buyers and renters have numerous options to consider as we showcase our finest properties for you.

In our selection of luxurious properties, you'll discover homes with breathtaking sea views, many perched right along the sun-kissed shores. So picture yourself awakening each morning to an idyllic setting with the sea as your backdrop and the year-round sun as your partner, making your dream become a reality.

We have hidden havens nestled in secure communities for those who cherish a sense of seclusion and tranquillity, offering a retreat from the outside world where the life's hustle and bustle fades as you enjoy your dream home.

Our luxurious properties are lovingly designed to represent the finest in modern living, marrying elegant aesthetics with state-of-the-art amenities. These homes offer sophistication, boasting spacious living quarters, gourmet kitchens, and private pools.

In conclusion, Pattaya's luxury property landscape unveils an array of possibilities for those seeking to purchase or rent a new home. With its unblemished beaches, spirited nightlife, and first-class amenities, Pattaya remains the quintessential destination for those yearning to savour the high life in a tropical utopia.

We take pride in our warm, personalised service, and our dedicated team is eager to help you uncover the perfect property that matches your needs. Be it a family home or a holiday escape, we have many options to cater to your every requirement.

So come, explore our outstanding portfolio of luxurious properties, and embark on the journey to the life you've always imagined. To arrange a viewing or learn more about the lifestyle that awaits you, just Contact us today