ที่ดิน

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 53
  • 3,600 ตารางเมตร
ขาย $712,170.40
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
ห้วยใหญ่
  • 3,568 ตารางเมตร
ขาย $578,638.45
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
  • 496 ตารางเมตร
ขาย $142,434.08
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
นาจอมเทียน
  • 3,224 ตารางเมตร
ขาย $267,063.90
  • 1,444 ตารางเมตร
ขาย $133,531.95
  • 6,400 ตารางเมตร
ขาย $534,127.80
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
  • 2,148 ตารางเมตร
ขาย $293,770.29
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
สยามคันทรีคลับ
  • 615 ตารางเมตร
ขาย $109,792.94
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
บางละมุง
  • 12,168 ตารางเมตร
ขาย $830,865.47

ที่ดิน