บ้าน

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 971
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 476 ตารางเมตร
ขาย ¥2,060,665.05
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
จอมเทียน
 • 5 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • 280 ตารางเมตร
 • 480 ตารางเมตร
ขาย ¥5,704,989.35
 • 2 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 96 ตารางเมตร
 • 120 ตารางเมตร
ขาย ¥562,866.84
เช่า ¥3,434.44
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 120 ตารางเมตร
 • 252 ตารางเมตร
ขาย ¥818,541.95
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
ห้วยใหญ่
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 140 ตารางเมตร
ขาย ¥875,782.65
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 120 ตารางเมตร
 • 300 ตารางเมตร
ขาย ¥952,103.57
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 220.4 ตารางเมตร
ขาย ¥1,049,412.76
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-08-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 155 ตารางเมตร
 • 388 ตารางเมตร
เช่า ¥6,678.08
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 90 ตารางเมตร
 • 104.4 ตารางเมตร
ขาย ¥417,857.08