บ้าน

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 491
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 316 ตารางเมตร
ขาย €287593.55
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 178 ตารางเมตร
 • 200 ตารางเมตร
ขาย €445179.05
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 304 ตารางเมตร
ขาย €175970.48
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 6 ห้องนอน
 • 8 ห้องน้ำ
 • 600 ตารางเมตร
 • 1,280 ตารางเมตร
ขาย €656606.27
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 408 ตารางเมตร
ขาย €249510.38
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 372 ตารางเมตร
ขาย €144190.74
 • 6 ห้องนอน
 • 7 ห้องน้ำ
 • 500 ตารางเมตร
 • 528 ตารางเมตร
ขาย €365073.09
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 130 ตารางเมตร
 • 236 ตารางเมตร
ขาย €86409.39
 • 5 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 720 ตารางเมตร
ขาย €210114.01