รายการแนะนำ

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 186
 • 6 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • 382 ตารางเมตร
 • 500 ตารางเมตร
ขาย $501,486.66
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
สยามคันทรีคลับ
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 708 ตารางเมตร
ขาย $323,444.06
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 85.56 ตารางเมตร
 •   ชั้น 40
ขาย $489,617.15
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 524 ตารางเมตร
ขาย $222,553.25
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 116.04 ตารางเมตร
 •   ชั้น 36
ขาย $534,127.80
เช่า $2,077.16
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 153 ตารางเมตร
 •   ชั้น 10
ขาย $667,659.75
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 199 ตารางเมตร
 • 216.4 ตารางเมตร
ขาย $183,977.35
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 45 ตารางเมตร
 •   ชั้น 39
ขาย $311,574.55
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 199 ตารางเมตร
 • 292 ตารางเมตร
ขาย $145,401.46
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 183.3 ตารางเมตร
 • 488.4 ตารางเมตร
ขาย $394,297.59
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 160 ตารางเมตร
 •   ชั้น 5
ขาย $531,160.42
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 190 ตารางเมตร
 • 316 ตารางเมตร
ขาย $301,485.47