รายการแนะนำ

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 205
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 420 ตารางเมตร
 • 460 ตารางเมตร
ขาย £554,157.59
เช่า £1,669.15
 • 4 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 270 ตารางเมตร
 • 1,720 ตารางเมตร
ขาย £211,425.59
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 190 ตารางเมตร
 • 548 ตารางเมตร
ขาย £333,829.87
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 282.7 ตารางเมตร
 • 246.76 ตารางเมตร
ขาย £220,327.72
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 600 ตารางเมตร
 • 836 ตารางเมตร
ขาย £734,425.72
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 170 ตารางเมตร
 • 220 ตารางเมตร
ขาย £400,595.85
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 149.2 ตารางเมตร
ขาย £100,148.96
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 240 ตารางเมตร
 • 280 ตารางเมตร
ขาย £367,212.86
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 68.28 ตารางเมตร
 •   ชั้น 6
ขาย £105,712.79
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 560 ตารางเมตร
 • 1,600 ตารางเมตร
ขาย £400,595.85
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 160 ตารางเมตร
 • 968 ตารางเมตร
ขาย £244,697.30
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
อ่างเก็บน้ำมาบประชัน
 • 5 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • 680 ตารางเมตร
 • 1,200 ตารางเมตร
ขาย £756,681.05