คอนโด

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 724
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 67 ตารางเมตร
 •   ชั้น 9
ขาย $243,324.89
เช่า $1,038.58
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 90 ตารางเมตร
 •   ชั้น 24
ขาย $382,791.59
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 70 ตารางเมตร
 •   ชั้น 7
ขาย $159,941.60
 • สตูดิโอ
 • 1 ห้องน้ำ
 • 48 ตารางเมตร
 •   ชั้น 18
ขาย $77,151.79
 • สตูดิโอ
 • 1 ห้องน้ำ
 • 48 ตารางเมตร
 •   ชั้น 18
เช่า $474.78
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 35.1 ตารางเมตร
 •   ชั้น 7
เช่า $385.76
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 34 ตารางเมตร
 •   ชั้น 18
ขาย $163,205.72
เช่า $741.84
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 50 ตารางเมตร
 •   ชั้น 6
เช่า $593.48
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 35 ตารางเมตร
 •   ชั้น 11
ขาย $115,727.69
เช่า $534.13

คอนโด