บ้านสำหรับขายในเขตพระตำหนัก

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 7
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 90 ตารางเมตร
 • 170 ตารางเมตร
ขาย £200,297.92
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พระตำหนัก
 • 10 ห้องนอน
 • 12 Bathrooms
 • 750 ตารางเมตร
 • 1,712 ตารางเมตร
ขาย £2,225,532.50
 • 2 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 116 ตารางเมตร
 • 72 ตารางเมตร
ขาย £89,021.30
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 190 ตารางเมตร
 • 72 ตารางเมตร
ขาย £115,727.69
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พระตำหนัก
 • 5 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 282 ตารางเมตร
 • 804 ตารางเมตร
ขาย £623,149.10
บ้านเดี่ยว
บริษัท เจ้าของ
พระตำหนัก
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 214 ตารางเมตร
ขาย £333,607.32