บ้านสำหรับขายในเขตจอมเทียน

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 29
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 230 ตารางเมตร
 • 270 ตารางเมตร
ขาย £400,595.85
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 600 ตารางเมตร
 • 836 ตารางเมตร
ขาย £734,425.72
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 170 ตารางเมตร
 • 220 ตารางเมตร
ขาย £400,595.85
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 240 ตารางเมตร
 • 280 ตารางเมตร
ขาย £367,212.86
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 240 ตารางเมตร
 • 276 ตารางเมตร
ขาย £189,170.26
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 264 ตารางเมตร
 • 352 ตารางเมตร
ขาย £155,564.72