บ้านสำหรับขายในเขตพัทยากลาง

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 4
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 300 ตารางเมตร
 • 400 ตารางเมตร
ขาย £311,574.55
เช่า £2,002.98
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 190 ตารางเมตร
 • 200 ตารางเมตร
ขาย £388,355.42
 • 6 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • 400 ตารางเมตร
 • 516 ตารางเมตร
ขาย £244,808.57
บ้านเดี่ยว
เจ้าของ
พัทยากลาง
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 144 ตารางเมตร
 • 240 ตารางเมตร
ขาย £106,825.56