บ้านสำหรับเช่าในเขตจอมเทียน

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 24
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 320 ตารางเมตร
เช่า £1,001.49
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 18-08-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 160 ตารางเมตร
เช่า £1,112.77
 • 5 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 300 ตารางเมตร
 • 332 ตารางเมตร
เช่า £1,224.04
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 11-08-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 120 ตารางเมตร
 • 280 ตารางเมตร
เช่า £667.66
บ้านเดี่ยว
เจ้าของ
จอมเทียน
 • 5 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 289 ตารางเมตร
 • 444 ตารางเมตร
เช่า £2,002.98
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 30-06-2567
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 240 ตารางเมตร
 • 320 ตารางเมตร
เช่า £934.72
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 120 ตารางเมตร
 • 288 ตารางเมตร
ขาย £127,968.12
เช่า £667.66
 • 4 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 165 ตารางเมตร
 • 360 ตารางเมตร
ขาย £309,349.02
เช่า £1,557.87
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 210 ตารางเมตร
 • 280 ตารางเมตร
เช่า £778.94
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-05-2567
 • 7 ห้องนอน
 • 7 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 428 ตารางเมตร
เช่า £1,669.15
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 360 ตารางเมตร
เช่า £1,112.77