บ้านสำหรับเช่าในเขตห้วยใหญ่

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 11
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 404 ตารางเมตร
เช่า £1,335.32
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 150 ตารางเมตร
 • 270 ตารางเมตร
เช่า £1,001.49
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 130 ตารางเมตร
 • 266 ตารางเมตร
ขาย £126,855.35
เช่า £1,001.49
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 21-07-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 250 ตารางเมตร
 • 384 ตารางเมตร
เช่า £1,112.77
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 26-07-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 185 ตารางเมตร
 • 508 ตารางเมตร
เช่า £1,112.77
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-07-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 576 ตารางเมตร
เช่า £1,335.32
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 13-06-2567
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 126.31 ตารางเมตร
 • 200 ตารางเมตร
ขาย £122,404.29
เช่า £667.66
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 18-05-2567
บ้านเดี่ยว
เจ้าของ
ห้วยใหญ่
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 400 ตารางเมตร
 • 596 ตารางเมตร
เช่า £1,313.06
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-07-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 404 ตารางเมตร
เช่า £1,224.04
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 190 ตารางเมตร
 • 680 ตารางเมตร
ขาย £442,880.97
เช่า £2,670.64
 • 7 ห้องนอน
 • 8 ห้องน้ำ
 • 500 ตารางเมตร
 • 1,600 ตารางเมตร
เช่า £4,451.06