บ้านสำหรับเช่าในเขตพัทยาตะวันออก

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 79
 • 3 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 210 ตารางเมตร
 • 266 ตารางเมตร
ขาย £124,407.27
เช่า £667.66
 • 4 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 336 ตารางเมตร
 • 360 ตารางเมตร
ขาย £175,817.07
เช่า £1,224.04
 • 6 ห้องนอน
 • 7 ห้องน้ำ
 • 350 ตารางเมตร
 • 480 ตารางเมตร
ขาย £420,625.64
เช่า £4,005.96
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 11-10-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 140 ตารางเมตร
 • 91.2 ตารางเมตร
เช่า £445.11
 • 5 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 550 ตารางเมตร
 • 1,328 ตารางเมตร
ขาย £1,535,617.42
เช่า £7,789.36
 • 4 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 500 ตารางเมตร
 • 1,204 ตารางเมตร
ขาย £1,090,510.92
เช่า £4,896.17
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-09-2567
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 380 ตารางเมตร
 • 1,228 ตารางเมตร
ขาย £617,585.27
เช่า £2,781.92
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 12-09-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 300 ตารางเมตร
 • 480 ตารางเมตร
เช่า £890.21
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 390 ตารางเมตร
 • 772 ตารางเมตร
เช่า £2,225.53
 • 5 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 368 ตารางเมตร
 • 744 ตารางเมตร
เช่า £2,114.26
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 02-01-2567
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 220 ตารางเมตร
 • 452 ตารางเมตร
ขาย £300,446.89
เช่า £1,446.60
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 10-09-2567
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 200 ตารางเมตร
 • 400 ตารางเมตร
เช่า £778.94