Condos For Sale In Wongamat

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 59
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 139 ตารางเมตร
 •   ชั้น 7
ขาย £175,817.07
เช่า £1,090.51
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 41 ตารางเมตร
 •   ชั้น 14
ขาย £97,923.43
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 62 ตารางเมตร
 •   ชั้น 4
ขาย £89,021.30
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 126.65 ตารางเมตร
 •   ชั้น 2
ขาย £311,574.55
เช่า £1,780.43
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 54 ตารางเมตร
 •   ชั้น 15
ขาย £122,404.29
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 164 ตารางเมตร
 •   ชั้น 43
ขาย £712,170.40